CADKON+ Stavební konstrukce – Tipy triky – Tabulky

CADKONplus logoPopis několika postupů a tipů pro vykazování do tabulek CADKONu. Náměty pro tyto tipy jsou vybrány z dotazů zadaných na technickou podporu AB Studia - Helpdesk.

1.       Součtové tabulky

Pokud vykazované prvky, např. bubliny, obsahují čistě číselné položky, např. vlastní položka Kusy má v jedné bublině zadánu hodnotu 12 a v druhé 8, tak vykazovaná tabulka umožňuje provádět součtování zadaných číselných hodnot.

Pro popis prvků ve výkresu je možné použít Bubliny CADKONu nebo definovat vlastní blok s atributy. Zde je ukázka použití Bublin CADKONu pro vytvoření popisu typu a počtu kusů.

2D-bublina

Provedení nastavení parametrů bubliny

Následně se do výkresu provede vykreslení jednotlivých bublin s požadovaným zadáním hodnot Označení a Datových položek (Typ a Kusy).

2D-tabulka soucet

Vykreslené bubliny do výkresu a výsledná součtová tabulka

Pro výkaz do tabulky se v tomto případě použije Tabulka bublin (příkaz _TAB_BUBBLE). V případě vyhodnocování vlastních bloků s atributy se použije Tabulka bloků (příkaz _TAB_BLOCKS). Nastavení parametrů tabulky se provede v kartě Tvar - zvolíte tlačítko Upravit sloupce - v zobrazeném panelu se zatrhne, jaké položky chcete zobrazit v tabulce (Typ a Kusy), u číselné položky Kusy ve sloupci Typ jednotek, nastavte Celé číslo a ve sloupci Součet povolte součtování. Pro nastavení součtování klikněte na zobrazené tlačítko ... a proveďte nastavení v panelu Součet tak, že zatrhnete obě volby Zohlednit podle i Zobrazit.

2D-sloupce

Nastaven zobrazení sloupců a součtování číselné položky

2D-soucet

Nastaven součtové tabulky

Déle je ještě možné v panelu Upravit sloupce provést nastavení pro vytvoření pouze součtové tabulky a nastavení třídění (řazení) dat v tabulce.

Nastavení vykreslení pouze součtové tabulky a nastavení třídění dat

2.      Způsoby vytvoření tabulky místností s členěním podle označení bytu a jeho místností

1.       Do názvu místnosti přidat označení bytu, např. 1.A.01, kde písmeno A označuje byt. Tímto způsobem bude v legendě místností patrné, jaké místnosti patří k danému bytu. Nelze však takto automaticky vykázat pouze plochy jednotlivých bytů. Ty získáte ručním sečtením ploch místností bytu. Sečtením ploch místností bude celková plocha bytu však bez případných zastavěných ploch (příček, stěn).

2D-popisy1

Zadání parametrů popisu místnosti

2D-tabulka 1

Výsledná tabulka místností

2.       Přidat označení bytu jako další položku do popisu místnosti. Tímto získáte ve vykreslené legendě samostatný sloupec, označující jednotlivé byty a řadící místnosti po těchto bytech. Pro získání plochy celého bytu platí to samé jako v předchozím případě.

2D-popisy2

Zadání parametrů popisu místnosti

2D-tabulka 2

Výsledná tabulka místností

3.       Pro automatické vykázání ploch bytů, lze až ve fázi vytváření legendy, příkazem „Tabulka místností", využít možnost třízení podle podlaží. Místo názvu podlaží se však zadá označení bytu. Postup je tedy následující. Po vyvolání příkazu „Tabulka místností" vyberete ve výkresu pouze místnosti v rámci jednoho bytu. V dialogu tabulky zadáte v kartě Tvar v položce Název podlaží označení bytu, např. A. Následně provedete vyhodnocení tabulku, ale uložíte ji do tzv. zápisu pro další zpracování, kde se vytvoří soubor, obsahující zadaná data. Takto uložíte data všech bytů, které chcete následně společně vyhodnotit do tabulky. Následně přes kartu Seznam zpracovaných tabulek načtete uložené soubory (zápisy) a vytvoříte jednu tabulku, obsahující sloupec Byt (Podlaží) a Plocha bytu (Plocha podlaží). Opět zde ale platí, že celková plocha bytu bude bez případných zastavěných ploch (příček, stěn).

2D-tabulka 3

Výsledná tabulka místností

4.       Pro získání celkové plochy bytu včetně případných zastavěných ploch (příček, stěn) je možné vytvořit samostatné popisy místností, v tomto případě popisy bytů. Celková plocha bytu se ve výkresu vytvoří vykreslením křivky na hranici bytu. Následně se pomocí příkazu „Popis místností výběrem křivky" vytvoří popis bytu obsahující odečtenou plochu bytu z hraniční křivky. Tyto popisy bytů se pak vyhodnotí v samostatné tabulce stejně, jako běžné místnosti.

2D-tabulka 4

Výsledná tabulka místností

3.       Typ písma tabulky

Při výstupu tabulky „do Výkresu" je možné text v jednotlivých buňkách tabulky vykreslovat jako odstavcový text (MTEXT) nebo text jednořádkový (DTEXT). Každá buňka je pak samostatný odstavcový text a lze jako celek dále text upravovat. Toto nastavení je možné provést v kartě Písmo.

2D-typ pisma

Provedení nastavení parametrů tabulky

4.       Velikost písmen tabulky

Data z výkresu vykazující se do tabulek je možné nechat převést jako písmena všechna velká, písmena všechna malá, velká jen na začátku věty nebo ponechat výchozí velikost dle výkresu. Toto nastavení je možné provést v kartě Písmo.

2D-pismena

Provedení nastavení parametrů tabulky

Zadání velikosti písmen jednotlivých hlaviček sloupců tabulky se provede v kartě Tvar - zvolíte tlačítko Upravit sloupce - v zobrazeném panelu ve sloupci „Text hlavičky".

5.       Společná hlavička

Možnost začlenění stávajících sloupců tabulky pod společnou hlavičku, např. sloupce Stěny a Strop zařadit pod společnou hlavičku Povrchy. Toto nastavení se provede v kartě Tvar - zvolíte tlačítko Upravit sloupce - v zobrazeném panelu zadáte ve sloupci „Společná hlavička" shodný název u těch položek, které chcete zařadit pod společnou hlavičku.

2D-spolecna hlavicka

Provedení nastavení parametrů tabulky

2D-tabulky-sloucit do_sloupce2

Výsledná tabulka

6.       Slučování sloupců

Možnost sloučit data z libovolných sloupců do sloupce společného, kde jednotlivá data lze vzájemně oddělit čárkou nebo výpisem na samostatný řádek. Toto nastavení se provede v kartě Tvar - zvolíte tlačítko Upravit sloupce - v zobrazeném panelu zadáte ve sloupci „Sloučit do sloupce" shodný název u těch položek, které chcete sloučit do společného sloupce.

2D-spolecny sloupec

Provedení nastavení parametrů tabulky

2D-tabulky-spolecna hlavicka2

Výsledná tabulka

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white