CADKON+ Stavební konstrukce - Kompletní výukový program

CADKONplus logoNaučte se maximálně využívat možností vašeho CADu. Pro CADKON+ Stavební konstrukce nabízíme ucelenou řadu výukových videí. Dostupnost videí není nijak omezena a jsou tak zdarma kdykoliv k dispozici.

Dostupnost

Videa jsou dostupá na stránkách technické podpory AB Studia CADNET.cz, u produktu CADKON+ Stavební konstrukce v kartě VIDEO.

Přímý odkaz na seznam videí: http://www.cadnet.cz/cadkon-plus-stavebni-konstrukce.html#youtube

Nastavení

Pro optimální zobrazení videa je doporučeno nastavení maximální kvality videa (Settings) a jeho zobrazení na celou obrazovku (Full screen). Toto nastavení se provede v pravé dolní části spuštěného videa, viz obrázek.

2D-settings

Seznam výukových videí s odkazy a popisem

Základní nastavení

- založení nového výkresu a jeho nastavení
- systém hladin a jejich správa
- práce s měřítky výkresu
- nastavení cest a sdílení knihoven

Stěny, sloupy, základy

- způsoby kreslení stěn a jejich úpravy
- podpora kreslení klenby
- sloupy a jejich rozmístění do osového rastru
- záměna sloupů ve výkresu
- kreslení základových pásů s využitím již nakreslených stěn

Otvory, dveře, okna

- možnosti kreslení otvoru s dveřmi a okny
- dodatečné úpravy otvorů a výplní
- umístění otvorů ve stěně
- možnosti kreslení otvorů do stěn nerovnoběžných hran
- kreslení francouzského okna
- kreslení samotných výplní

Překlady a jejich vyhodnocení

- návrh a vykreslení prefabrikovaných překladů
- návrh a vykreslení ocelových překladů
- kreslení překladu přes více otvorů
- kreslení překladů na libovolný otvor
- dodatečné úpravy, změny vykreslených překladů
- vytvoření tabulky překladů

Nosníkové a panelové stropy

- vytvoření skladby nosníkových stropů
- vytvoření skladby panelových stropů
- využití knihoven výrobců
- jednotlivé možnosti úprav a zadání při tvorbě skladby
- výkazy stropních prvků do tabulek

Schodiště

- návrh a vykreslení schodiště
- možnosti parametrů schodiště
- editace vykresleného schodiště
- tvorba řezů a pohledů z půdorysně vykresleného schodiště
- celkové vymazání schodiště

Střechy a střešní okna

- půdorysné kreslení střešního pláště a střešních oken
- rozmístění os krokví do prostoru střechy
- tvorba řezu střechou a střešním oknem
- položkování pomocí bublin

Krovy

- rozmístění os krokví do prostoru střechy
- podpora pro půdorysné kreslení plných vazeb krovu
- podpora pro kreslení krovu v řezech

Tvorba řezů a pohledů

- generování řezu z půdorysného výkresu
- tvorba skladeb podlah
- výškové kóty
- řez schodištěm
- generování pohledu z půdorysného výkresu
- využití bloků knihovny

Položkování a výkaz výrobků do tabulek

- způsob použití jednotlivých typů bublin
- tvorba masek bublin
- zadání textové specifikace výrobku
- připojení a tvorba schémat
- zadání parametrů bublin
- editace a hromadná správa bublin
- výkaz do tabulek
- tvorba souhrnné tabulky z více výkresů, podlaží

Plochy místností a jejich výkazy

- způsoby odečtu plochy místnosti
- tvorba popisu místnosti, zadání parametrů
- editace a hromadná popisů místností
- aktualizace ploch
- výkaz do tabulky místností
- vytvoření tabulky skladeb podlah dle místností

Obklady, komíny, prostupy, betonové výrobky

- obklady - zadání umístění obkladů, jejich vykreslení, vazba s místností, úpravy, tabulka obkladů včetně ploch
- komíny - kreslení komínových těles a průduchů
- prostupy - kreslení prostupů
- betonové výrobky - možnosti kladení, úpravy, kladení zdí a sloupků, rozvinutý pohled, tabulka s kusovníkem

Izolace, šrafy, kóty

- izolace - způsoby kreslení, vzory, parametry, úpravy, legenda
- šrafy - vzory, vytváření vlastních vzorů, úpravy šraf, legenda
- čáry inženýrských sítí, legenda
- kóty - délkové a výškové kóty, možnosti úprav

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white