CADKON+ Stavební konstrukce s podporou dynamických bloků

Logo cadkon_enewsV rámci připravované nové verze CADKON+ Stavební konstrukce 2014, bude zařazena kompletní knihovna dynamických bloků CADKONu. Dojde tak k sjednocení knihoven s CADKONem používaným jako nadstavba AutoCADu.   

Součástí této velké knihovny jsou také konstrukční prvky v pohledovém zobrazení, například dveře a okna se s výhodou použijí ve výkresech řezů a pohledů, kde jednoduchým zadáním parametrů se z jednoho obecného bloku nadefinuje blok konkrétní velikosti a vzhledu, potřebný pro daný případ.

dyn dvere

Užitím okapových svodů z nabídky klempířských prvků lze velice rychle přizpůsobit okapový svod konkrétnímu případu ve výkresu. Pro prováděcí dokumentaci je v nabídce celá řada klempířských profilů, které lze využít při kreslení detailů nebo jako schéma v tabulce.

dyn okap

Prvky krovů v pohledovém i půdorysném zobrazení se využijí při „skládání" krovu v řezu nebo definování plné vazby v půdorysu.

dyn krov_pohled

dyn krov_pudorys

Celá knihovna bloků CADKONu čítá dnes přes 2200 kusů a v každé typové skupině jsou dynamické bloky zastoupeny. Používáním dynamických bloků urychlíte práce na stavebních výkresech.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white