CADKON Stavební konstrukce – využití na projektech v zemědělství

Logo cadkon_enewsFirma FARMTEC a.s., zabývající se poskytováním komplexních služeb v oblasti investic do zemědělství, využívá ve svých projekcích CADKON Stavební konstrukce. FARMTEC a.s., projektový ateliér OBŘ Tábor, použil také CADKON na projektu Bioplynová stanice Hluboš, který byl zpracován do dokumentace pro provádění stavby.

Popis projektu

Fermentor představuje jednu z hlavních částí bioplynového zařízení a je proveden železobetonovou monolitickou technologií jako válcová jímka rozdělená vnitřní stěnou tvaru prstence na dvě nádrže. Do hlavního fermentoru – vnější nádrže, budou dávkovány pomocí dávkovacího zařízení pevné substráty a přes centrální čerpadlo kejda příjmové jímky. Za podmínek zahřátí na cca 40°C (mezofilní oblast) a homogenizování substrátu cyklickým promícháváním bez přístupu vzduchu (anaerobní podmínky) dojde během doby zdržení cca 31 dní k rozložení (kvašení) substrátu za současného vývinu bioplynu (metan, ...). Koncový fermentor je nádrž uvnitř prstence dělící stěny fermentoru. V koncovém fermentoru dochází k dokvašení substrátu přecházejícího z hlavního fermentoru, přičemž je zde počítáno s výtěžkem bioplynu kolem 30% celkové výroby plynu. Za podmínek stejných jako v hlavním fermentoru dojde během doby zdržení cca 21 dní ke konečnému rozložení (dokvašení) substrátu. Vytvořený bioplyn bude odsířen a převeden do kogenerační jednotky.

fermentor pudorys

fermentor rez

Objekt provozní budovy je zděný jednopodlažní, nepodsklepený, ve kterém bude technologické vybavení BPS včetně kogenerační jednotky (KJ) s provozním, sociálním zázemím a trafostanice.

budova pudorys

budova rez

Údaje o projektu

  • Název: Bioplynová stanice Hluboš
  • Místo: Hluboš, okres Příbram
  • Typ projektu: dokumentace pro provádění stavby
  • Rozměry fermentoru:   Øvnitř=23,50 m   Øvněj=37,56 m   Hužit=5,50 m   Hcelk=6,00 m   Vu=5813 m3
  • Konstrukce fermentoru: železobeton C25/30, vodonepropustný, síranovzdorný
  • Investor: Zemědělská akciová společnost Hluboš

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white