Dřevěné konstrukce v Advance Design

Logo Advance_Design_2013_RVB_smallVýpočetní program Advance Design umožňuje kromě jiného taky návrh a posouzení dřevěných konstrukcí podle ČSN EN 1995 v plném rozsahu na pevnost, stabilitu i požární odolnost. Podívejte se na projekty dřevostaveb, rodinného domu a zahradního domku, které v programu zpracoval Ing. Lukáš Krbec.

Dřevostavba rodinného domu, Mělník | Ing. Lukáš Krbec | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Projekt řeší návrh horní stavby a založení dřevěné konstrukce rodinného domu. Objekt se skládá z obytné části a garáže. Kromě základních dimenzí dřevěných prvků krovu, stropních trámů, nosných sloupků a základového roštu bylo potřeba posoudit taky požární odolnost dřevěné konstrukce podle Eurokódu.
Ve své praxi využívám tvorbu komplexního výpočtového modelu dřevostavby a to včetně modelování deskových konstrukcí. Pro toto řešení je optimální využití nastavení podlaží ve stromové struktuře třídění zakázky. Nastavení podlažnosti výrazně urychluje práci při vytváření stěn. Obecně třídění modelu projektu do struktury vrstev je výrazným pomocníkem při práci s projektem a zobrazováním jednotlivých dat pro vytvoření statického výpočtu jako dokumentu. Dalším silným pomocníkem je velká otevřenost programu, kde lze nastavit uživatelské rozhraní řešené na míru uživatele.
Ing. Lukáš KrbecSamostatný statik
Dřevostavba rekreační chaty, Písek | Ing. Lukáš Krbec | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu je návrh dřevěné konstrukce rekreační chaty, která sestává z uzavřené obytné části a venkovní terasy. Stavba je založena na zemních vrutech.
Rekreacni_chata_Pisek
Hlavním cílem řešeného statického výpočtu bylo definování reakcí do základových vrutů. Jak je zvykem v mé projekční praxi, opět jsem vycházel z kompletního 3D modelu stavby tak, aby byly získané výsledky co nejvěrnější a tím došly k optimálnímu návrhu zemních vrutů. Vlastní modelování proběhlo na podkladu DXF modelu zpracovaného architektem stavby a importovaného do prostředí ADVANCE DESIGN. Toto výrazným způsobem urychlí práci při přípravě výpočtového modelu. Po zpracování výpočtu a kontrole výsledků byl sestaven výstup pro dodavatele zemních vrutů, zejména pak předběžný plán pilot s popisem souřadnic a čísel jednotlivých uzlů s osazenou podporou, k tomu jsem výhodně využil otevřené nastavení zobrazení, kde se dá přehledně definovat soubor informací k jednotlivým entitám, které mají být zobrazeny. Dalším výrazným pomocníkem byl generátor výsledků s uspořádáním do tabulek. Rychlým a efektivním způsobem tak byly vybrány jednotlivé extrémy a obalové křivky požadovaných výsledků – reakcí.
Ing. Lukáš KrbecSamostatný statik

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white