Využijte dotací pro financování vzdělání svých zaměstnanců

Dotační titul „Vzdělávejte se pro růst!" pokračuje dalším kolem regionálních projektů. Buďte připraveni včas podat žádost a získat finanční příspěvek na zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. S přípravou projektu vám rádi pomůžeme

V případě že vás některý z vypsaných dotačních titulů zaujme, jednejte rychle a kontaktujte nás. Pomůžeme vám s profesionální přípravou žádosti o dotaci.  Fondy pro dotace jsou omezené. I v tomto případě platí: kdo přijde dříve = bere. Realizovali jsme úspěšně několik desítek vzdělávacích projektů, rádi vám v této oblasti pomůžeme.

„V rámci dotačního titulu „Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji" proběhlo v naší společnosti ve spolupráci s firmou AB Studio komplexní proškolení produktů CADKON. Díky školení došlo k  zlepšení v produktivitě našich projektantů a to hlavně díky hlubším znalostem pokročilých funkcí používaného software."

UNIART, projektová kancelář – Ing. arch. Dalibor Urbanec
Mariánské Lázně

„Zvyšování kvalifikace zaměstnanců patří mezi priority naší firmy. Pro financování vzdělávání jsme letos využili projektu „Vzdělávejte se pro růst!" a jako dodavatele zvolili firmu AB Studio. Vše proběhlo k naší plné spokojenosti a výsledkem je zrychlení práce našich projektantů."

Univers Projekt spol. s r.o. – Ing. Martin Vlček
Praha

Připravte se včas na Vzdělávejte se pro růst! – regiony II !  Pokračování úspěšného dotačního titulu na vzdělávání zaměstnanců.

V současné době regionální úřady práce připravují pokračování dotačního titulu „Vzdělávejte se pro růst !", jehož smyslem bylo pomoci firmám financovat profesní vzdělávání svých zaměstnanců a pokrýt tak vzniklé náklady, včetně mzdových náhrad během školení.

O finanční podporu budou moci zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v podporovaných odvětvích a buď nabírají nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.

Ačkoliv příjem žádostí je předpokládán na podzim 2013, doporučujeme se důkladně připravit a zmapovat vzdělávací potřeby a  specifikovat požadavky na jednotlivá školení.

Vychovej si svého zaměstnance, získej náhradu mzdy mentora - Stáže ve firmách, Stáže pro mladé

Fond dalšího vzdělávání realizuje projekty „Stáže ve firmách" a „Stáže pro mladé". Cílové skupiny definované pro oba projekty zvlášť (nezaměstnaní, žáci posledního ročníku střední či vysoké školy, atd.) nastoupí na stáž do firem podnikajících v jejich oboru, následně jsou náklady na stáž těmto firmám hrazeny z fondů Evropské unie - jedná se především o částečnou náhradu mzdy mentora. Poskytovatelé stáže tak dostanou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají (po absolvování stáže není podmínkou absolventa ve firmě zaměstnat). Zájemci o stáž zase naopak získají praxi, která přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti na trhu práce.

Jste díky negativnímu vývoji ekonomiky přechodně v tíživé hospodářské situaci?  Využijte toho pro vzdělávání zaměstnanců.!!  „Vzdělávejte se pro stabilitu!"

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu!" je podpořit udržení pracovních míst u těch zaměstnavatelů, kteří se v souvislosti s negativním vývojem ekonomiky v ČR nacházejí v přechodně obtížné hospodářské situaci a dočasně nejsou schopni svým zaměstnancům přidělovat práci ve sjednaném rozsahu.

Zaměstnavatelům je díky dotačnímu titulu umožněno, aby pro své zaměstnance v době, kdy jim nejsou schopni přidělit práci, realizovali odborný rozvoj.

Dotační titul je tedy určen zaměstnavatelům, kteří:

  1. v důsledku negativního vývoje ekonomiky mají, v meziročním kvartálním srovnání tržeb k počtu zaměstnanců zaměstnavatele pokles tržeb o více než 20 %,
  2. nejsou ve svých provozovnách schopni přechodně přidělovat svým zaměstnancům práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby,
  3. u těchto zaměstnanců z tohoto důvodu byli nuceni přistoupit k aplikaci § 209 ZP a
  4. zároveň mají zájem využít dobu, po kterou nemohou svým zaměstnancům přidělovat práci, pro vzdělávání a odborný rozvoj svých zaměstnanců.

Dotační titul umožňuje zaměstnavatelům získat finanční příspěvek na realizaci odborného rozvoje zaměstnanců, včetně příspěvku na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců vzniklých za dobu jejich účasti na odborném rozvoji. Doba poskytování podpory je stanovena na 6 měsíců, s možností prodloužení na 12 měsíců."

Pokud potřebujete více informací o možnostech financování vzdělávání, nebo máte konkrétní dotaz týkající se vaší společnosti, kontaktujte obchodní tým AB Studia. Nevíte, jestli máte nárok na získání dotace? Stačí vyplnit kontaktní formulář zde (odkaz na kontaktní formulář z webu). Do políčka „Předmět e-mailu:" napište „Dotace", do pole „Váš dotaz" uveďte identifikační údaje společnosti (název, adresa, IČ) a vaše telefonní číslo, případně konkrétní dotaz, který k dotacím máte. Obratem se s Vámi spojí náš odborník na oblast dotací.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white