1
  Sorting:
Hotel St. Joseph ROYAL REGENT
Hotel St. Joseph ROYAL REGENT | Porticus s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Stavební konstrukce
Novostavba lázeňského sanatoria a hotelu v Karlových Varech. "Nové lázeňské sanatorium je navrženo na pozemcích, na kterých stával dům Sv. Josef, který byl v r. 2005 zbourán. Kromě ubytovacích a stravovacích služeb bude sanatorium ve svých prostorech poskytovat klientům rovněž léčebné procedury a terapie včetně vodoléčby termální vodou. Pro odpočinek hostů bude k dispozici rovněž relaxační bazén, vířivka, finská sauna a parní lázeň. Standard ubytovací části lázeňského sanatoria je ****. Rozsah léčebné části bude základní.
Navržený objekt je osazen do zářezu na severovýchodním svahu podél ulice Zahradní. Objekt je rozdělen do dvou zásadních hmot z důvodu příznivějšího zapojení do stávající rozvolněné struktury zástavby. Hlavní hmota objektu stojí přibližně v místě původního domu Sv. Josef a směrem do zahrady je navržena vila s propojovacím krčkem zakončeným v úrovni stropu nad 2.NP šikmou zelenou střechou.
"
Hotel St. Joseph ROYAL REGENT
ing. Jiří ZapletVedoucí projektant
KONCERTNÍ SÁL PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
KONCERTNÍ SÁL PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE | ARCH TECH – Dipl. Ing. Karel Sehyl | Česká Republika
Použitý software : CADKON Stavební konstrukce
Nový koncertní sál Pražské konzervatoře. "Nový koncertní sál Pražské konzervatoře je po 125 letech dalším koncertním sálem stavěným v Praze. Od roku 2005 se k 200 letému výročí založení Pražské konzervatoře, které připadá na rok 2011, připravovala stavba koncertního sálu včetně projednání s orgány státní správy. V roce 2009 bylo započato s novostavbou koncertního sálu s vybudováním sálu divadelního ve stávající budově. Dvorní vestavba do terénu cca 5 m zapuštěného sálu z monolitického železobetonu navazuje na 1. PP a 1. NP stávající budovy. Nové technické, provozní a skladové prostory koncertního sálu a divadla vznikly ručním vykopáním zeminy pod podlahou přízemí a suterénu ve stávající budově. Tímto způsobem bylo získáno 500 m2 potřebné půdorysné plochy v 1. a 2. PP. Celková koncepce této sofistikované novostavby integruje stávající prostory Pražské konzervatoře do nového prostoru koncertního sálu. Budova Pražské konzervatoře se nachází v památkové rezervaci zapsané na seznamu UNESCO."
KONCERTNÍ SÁL PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
"Projektová dokumentace byla od studie až po realizační projekt zpracována pomocí produktu AutoCADu
a profesní nadstavby CADKON Stavební konstrukce. Toto programové vybavení je v projekční praxi běžným základem a velkým pomocníkem v urychlení tvorby projektové dokumentace. V praxi jsou hlavní výhody spatřovány v jednoduchosti a variabilitě použití napříč projekčním spektrem. Ať jsou to rekonstrukce, novostavby, rozpracované projekty nebo projekty vycházející z prostorového (3D) zpracování. Kromě kreslení stavebních konstrukcí dle ČSN, nabídky konkrétních výrobců a dalších nezbytných pomůcek pro kreslení, je velkým přínosem vytváření výkazů, tabulek a kusovníků na základě půdorysných výkresů. Ostatně tento projekt, který vyžadoval jak zpracování historického objektu, tak citlivé zasazení nového objektu koncertního sálu je toho důkazem."
Dipl. Ing. Karel Sehyl a kolektiv
Novostavba bytového objektu Sluneční věž
Novostavba bytového objektu Sluneční věž | VMS projekt. s r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Stavební konstrukce
Novostavba bytového domu v Praze - Karlíně. "Realizační projekt dvacetipatrového bytového domu s dvěma podzemními patry. Od třetího nadzemního podlaží jsou vlastní byty, které se rozkládají na celé ploše patra. Vstup do bytu je možný přímo z výtahu. Od spodních bytových pater jsou situovány byty menších rozloh (2+kk), kde postupně s přibývajícími patry jejich rozloha roste a od jedenáctého do dvacátého patra je situován vždy jeden byt (5+kk) na celé patro. Střecha domu je řešena jako zelená střecha se zapuštěným proskleným bazénem. Fasáda objektuje tvořena z hliníkových lamel."
Novostavba bytového objektu Sluneční věž
"Pro projekt stavební a konstrukční části bylo využito programu AutoCAD LT s rozšířením o CADKON Stavební konstrukce. Kromě obecných kreslících prostředků AutoCADu LT se hojně využilo kreslení otvorů a výplní, odečítání ploch místností s tvorbou popisu místností a jejich výkazů do tabulek. Velkým přínosem bylo položkování výplní otvorů, klempířských a zámečnických výrobků, správa těchto položek a opět výkazy s kusovníky do tabulek. Při vytváření 3D modelu byla využito programu 3D Studio MAX."
Ing. Václav Steinhaizl, Vladimír Matějka, Ing. Jan JedličkaProjektanti
VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KLÁŠTERA
VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KLÁŠTERA | INS spol. s r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Stavební konstrukce
Revitalizace kláštera v Broumově na vzdělávací a kulturní centrum. "Projekt řeší revitalizaci hodnotného objektu národní kulturní památky s ohledem na jeho historickou hodnotu. Hlavním cílem projektu je programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera - vytvořit prostory pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Veškeré prostory jsou navrženy s ohledem na stávající dispozici, ve snaze o minimalizování bouracích prácí."
VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KLÁŠTERA
"Pro práci na tomto typu projektu se ukázalo jako nejvýhodnější využití programu CADKON Stavební konstrukce, který je nástavbou AutoCADu. Využitím CADKONu bylo docíleno zpracování projektové dokumentace v kratším čase s minimalizací možných chyb projektanta, než při použití samotného AutoCADu. K usnadnění tvorby projektové dokumentace, na které pracuje tým projektantů, přispívá snadné ovládání, jednoduché sdílení dat a souborů a možnost ovlivnění dalšího vývoje používaného programu. Pro takto náročnou stavbu nelze zvolit program pracující ve 3D, zde by se neosvědčil. Použitý CADKON je optimální volba pro vytvoření plnohodnotné projektové dokumentace ve 2D dle současných platných norem ČSN."

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white